Om Sverige i framtiden - en antologi om digitaliseringens möjligheter

Statens offentliga utredningar 2015:65

Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen
sou 2015 65

i Sverige Om

Faktaruta om tidslinjen:

1988

antologien–framtiden

1995

1966

2014

om

2011

2009

digitaliseringens

Genom tidslinjen åskådliggör vi digitaliseringens

och internets historia i Sverige med vissa

enskilda händelser decennium för decennium.

1979

möjligheter

2025

Tekniska genombrott, politiska insatser, företag

och privatpersoner som gjort något som bidragit,

genom teknisk, social, politisk eller ekonomisk

Om Sverige i framtiden

sprängkraft. Vissa händelser framstod inte som

viktiga just där och då, men i efterhand kan man

1965

1997

1969

en antologi om digitaliseringens möjligheter

konstatera den betydelse de har haft. Andra

händelser betraktades som mer centrala när de

hände än
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.