Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Statens offentliga utredningar 2015:55

sou 2015 55

Nationell strategi

mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Stockholm 2015

SOU 2015:55

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.