Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Statens offentliga utredningar 2015:46

Betänkande av Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet
sou 2015 46

Skapa tilltro

Generell tillsyn, enskildas klagomål och

det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Betänkande av Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet

Stockholm 2015

SOU 2015:46

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.