Service i glesbygd, del 2

Statens offentliga utredningar 2015:35

Bilaga 2

Stöd till service i glesbygd

EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH

PÅ UPPDRAG AV UTREDNINGEN SERVICE I GLESBYGD N 2014:01

271

SOU 2015:35

Bilaga 2

att en stödmodell bör vara utformad som ett ”tält”

om en ”platå” introduceras i mitten av stödintervallet, det vill säga att fler butiker i det

272

SOU 2015:35

Bilaga 2

273

Bilaga 2

SOU 2015:35

;

;

;274

SOU 2015:35

Bilaga 2275

Bilaga 2

SOU 2015:35

vi observerat en ”butiksdöd” i dessa områden under en längre tid ;

; ;

276

SOU 2015:35

Bilaga 2

Figur 1.

denna ”kreativa förstörelse” för uppkomsten av nya innovationer och tillväxt, något som senare

277

Bilaga 2

SOU 2015:35

Figur 2.

278

SOU 2015:35

Bilaga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.