Kemikalieskatt

Statens offentliga utredningar 2015:30

Sammanfattning

................................................................

19

Summary ..........................................................................

23

DEL I Utredningens förslag

1

Författningsförslag......................................................

29

1.1

Förslag till

lag om skatt på viss elektronik ............................

29

1.2

Förslag till

förordning om skatt på viss elektronik ..............

37

1.3Förslag till lag om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av

vinylklorid. ...............................................................................

39

1.4Förslag till förordning om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och

takbeklädnad av polymerer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.