Riksrevisionens ledningsstruktur

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2018/19:URF1

Riksrevisionens ledningsstruktur

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-88607-83-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019

Till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen beslutade den 12 december 2018 att sammankalla en parlamentarisk kommitté under ledning av en ordförande, f.d. justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin, med uppdrag att förutsättningslöst utreda Riksrevisionens ledningsstruktur. Till ledamöter i kommittén utsågs genom senare beslut av talmannen Jörgen Hellman (S), Ingela Nylund Watz (S),
Per-Arne
Håkansson (S), Marta Obminska (M), Jan Ericson (M), Kristoffer Löfblad (SD), Fredrik Lindahl (SD),
Per-Ingvar
Johnsson (C), Jessica Wetterling (V), Tuve Skånberg (KD), Bengt Eliasson (L) och Jonas Eriksson (MP). Föredraganden Katarina Delin,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida