Översyn av Riksrevisionen - slutbetänkande, del 2

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar de kvalitetsbedömningar av Riksrevisionens effektivitetsrevision som forskare vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet genomfört mellan 2009 och 2016. I rapporten konstateras att forskargruppernas budskap i viss mån har varit tvetydigt. Å ena sidan har man bedömt Riksrevisionens rapporter som i stort sett trovärdiga. Sällan har man funnit starka skäl att betvivla de huvudsakliga slutsatserna i effektivitetsrevisionens rapporter. Å andra sidan har forskarna återkommit med kritik och invändningar på en rad centrala punkter, såsom undersökningsuppläggning, analys, belägg, slutsatser och rekommendationer. Forskargruppen har också konstaterat att kvaliteten på Riksrevisionens effektivitetsrevisioner varierat ganska betydligt.

Forskarnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens utredningar

Viktigare utredningar som görs inom Riksdagsförvaltningen ingår i en serie som kallas för URF. URF står för Utredningar från Riksdagsförvaltningen. Utredningarna tillsätts av riksdagsdirektören eller riksdagsstyrelsen.