Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2016/17:URF1

Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-03-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:URF1

Till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av vissa frågor om Riksrevisionen. Kommittén har antagit namnet 2017 års riksrevisionsutredning. Justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin är ordförande i utredningen. Ledamöter i utredningen är Hans Ekström (S), Jörgen Hellman (S), Elvy Söderström (S), Elisabeth Svantesson (M), Andreas Norlén (M), Fredrik Eriksson (SD), Agneta Börjesson (MP),
Per-Ingvar
Johnsson (C), Mats Einarsson (V), Johan Pehrson (L) och Tuve Skånberg (KD). Verksamhetscontrollern
Ann-Kristin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens utredningar

Viktigare utredningar som görs inom Riksdagsförvaltningen ingår i en serie som kallas för URF. URF står för Utredningar från Riksdagsförvaltningen. Utredningarna tillsätts av riksdagsdirektören eller riksdagsstyrelsen.