15 förslag för en jämställd riksdag: Rapport från arbetsgruppen för en jämställd riksdag

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2004/05:URF1

15 FÖRSLAG FÖR EN JÄMSTÄLLD

RIKSDAG

rapport från arbetsgruppen för en jämställd riksdag

ISSN
1651-6885
ISBN
91-85050-29-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005

2004/05:URF1

FÖRORD

I ett internationellt perspektiv framställs Sverige ofta som ett föregångsland inom jämställdheten. Det gäller även riksdagen. Valet 2002 innebar att vi fick världens mest jämställda parlament sett till fördelningen av platser mellan kvinnor och män. Ungefär 45 procent av ledamöterna är kvinnor.

Ändå kommer det med jämna mellanrum upp reaktioner till ytan som tyder på att jämställdheten brister i riksdagen. Ökad representation ger inte alltid reellt inflytande i motsvarande grad. Det är inte acceptabelt. En väl fungerande riksdag förutsätter att ledamöterna kan utöva sitt förtroendeuppdrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens utredningar

Viktigare utredningar som görs inom Riksdagsförvaltningen ingår i en serie som kallas för URF. URF står för Utredningar från Riksdagsförvaltningen. Utredningarna tillsätts av riksdagsdirektören eller riksdagsstyrelsen.