Torsdag den 4 juni 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200604

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Torsdagen den 4 juni 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Trafikutskottets betänkande TU13

Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter

1

Teres Lindberg (S)

6

2

Thomas Morell (SD)

8

3

Magnus Jacobsson (KD)

4

____

____

0.18

0.18

Trafikutskottets betänkande TU12

Luftfartsfrågor

1

Åsa Coenraads (M)

8

2

Thomas Morell (SD)

8

3

Mikael Larsson (C)

6

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

5

Helena Gellerman (L)

8

6

Jens Holm (V)

8

7

Denis Begic (S)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

1.02

1.20

Utrikesutskottets betänkande UU16

Östliga partnerskapet

1

Pyry Niemi (S)

8

2

Margareta Cederfelt (M)

8

3

Ludvig Aspling (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

6

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

8

____

____

0.54

2.14

Försvarsutskottets betänkande FöU4

Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

1

Lars Thomsson (C)

4

2

Alexandra Völker (S)

6

3

Alexandra Anstrell (M)

6

____

____

0.16

2.30

Försvarsutskottets betänkande FöU10

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

1

Alexandra Völker (S)

6

2

Alexandra Anstrell (M)

6

3

Lars Thomsson (C)

6

____

____

0.18

2.48

Socialutskottets betänkande SoU9

Socialtjänst- och barnfrågor

1

Dag Larsson (S)

6

2

Johan Hultberg (M)

6

3

Martina Johansson (C)

6

4

Karin Rågsjö (V)

6

5

Cecilia Engström (KD)

6

6

Lina Nordquist (L)

6

____

____

0.36

3.24

Socialutskottets betänkande SoU12

Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Johan Hultberg (M)

6

3

Sofia Nilsson (C)

6

4

Karin Rågsjö (V)

6

5

Lina Nordquist (L)

6

6

Dag Larsson (S)

6

____

____

0.36

4.00

Totalt anmäld tid 4 tim. 0 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.