Torsdag den 28 november 2019

Kammarens talarlista 2019-11-28 00:00:00

Torsdagen den 28 november 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Finansutskottets betänkande FiU6

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018

1

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

8

2

Ingemar Nilsson (S)

6

3

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

____

____

0.22

0.22

7

Finansutskottets betänkande FiU28

Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

____

____

0.00

0.22

8

Finansutskottets betänkande FiU29

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

1

Håkan Svenneling (V)

8

2

Ingela Nylund Watz (S)

8

3

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

4

Dennis Dioukarev (SD)

5

5

Emil Källström (C)

5

6

Jakob Forssmed (KD)

6

7

Karolina Skog (MP)

5

8

Peter Persson (S)

6

____

____

0.51

1.13

9

Civilutskottets betänkande CU5

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

1

David Josefsson (M)

8

2

Mikael Eskilandersson (SD)

8

3

Jon Thorbjörnson (V)

6

4

Larry Söder (KD)

8

5

Ola Möller (S)

8

6

Ola Johansson (C)

8

____

____

0.46

1.59

10

Skatteutskottets betänkande SkU8

Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

____

____

0.00

1.59

11

Skatteutskottets betänkande SkU9

Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

____

____

0.00

1.59

Totalt anmäld tid 1 tim. 59 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.