Torsdag den 27 maj 2021

Kammarens talarlista 2021-05-27 00:00:00

Torsdagen den 27 maj 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

4

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

1

John Widegren (M)

8

2

Staffan Eklöf (SD)

8

3

Ulrika Heie (C)

8

4

Magnus Oscarsson (KD)

8

5

Nina Lundström (L)

8

6

Malin Larsson (S)

8

7

Amanda Palmstierna (MP)

8

____

____

0.56

0.56

5

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU19

Cirkulär ekonomi

1

Betty Malmberg (M)

8

2

Yasmine Eriksson (SD)

8

3

Magnus Ek (C)

8

4

Jon Thorbjörnson (V)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

6

Nina Lundström (L)

8

7

Marlene Burwick (S)

8

8

Amanda Palmstierna (MP)

8

____

____

1.04

2.00

Totalt anmäld tid 2 tim. 0 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.