Torsdag den 24 november 2022

Kammarens talarlista 2022-11-24 00:00:00

Torsdagen den 24 november 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Civilutskottets betänkande CU2

 

 

 

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

 

 

 

1

Markus Kallifatides (S)

8

 

 

2

Malcolm Momodou Jallow (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.16

0.16

6

Civilutskottets betänkande CU3

 

 

 

Bolags rörlighet över gränserna inom EU

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.16

7

Civilutskottets betänkande CU4

 

 

 

Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.16

 

Totalt anmäld tid 0 tim. 16 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.