Torsdag den 19 november 2015

Kammarens talarlista 2015-11-19 00:00:00

Torsdagen den 19 november 2015

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Trafikutskottets betänkande TU5

Godkännande och marknadskontroll av fordon

1

Sten Bergheden (M)

8

2

Göran Lindell (C)

6

3

Robert Halef (KD)

6

4

Leif Pettersson (S)

8

5

Per Klarberg (SD)

6

6

Emma Wallrup (V)

6

____

____

0.40

0.40

4

Trafikutskottets betänkande TU3

Ändring i lagen om vägtrafikregister

____

____

0.00

0.40

5

Trafikutskottets betänkande TU4

Senarelagt införande av redovisningscentraler

____

____

0.00

0.40

6

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU4

Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

____

____

0.00

0.40

7

Utbildningsutskottets betänkande UbU4

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

1

Daniel Riazat (V)

5

2

Gunilla Svantorp (S)

6

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

4

Stefan Jakobsson (SD)

3

____

____

0.20

1.00

8

Försvarsutskottets betänkande FöU3

Militära frågor

1

Mikael Jansson (SD)

8

2

Stig Henriksson (V)

10

3

Allan Widman (FP)

8

4

Mattias Ottosson (S)

8

5

Lena Asplund (M)

8

6

Jakop Dalunde (MP)

6

7

Daniel Bäckström (C)

8

8

Mikael Oscarsson (KD)

10

9

Roger Richtoff (SD)

8

10

Jan R Andersson (M)

6

____

____

1.20

2.20

Totalt anmäld tid 2 tim. 20 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.