Torsdag den 19 maj 2016

Kammarens talarlista 2016-05-19 00:00:00

Torsdagen den 19 maj 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Trafikutskottets betänkande TU19

It-politiska frågor

1

Erik Ottoson (M)

8

2

Jimmy Ståhl (SD)

6

3

Anders Åkesson (C)

6

4

Emma Wallrup (V)

6

5

Christina Örnebjär (L)

6

6

Robert Halef (KD)

6

7

Teres Lindberg (S)

6

8

Anders Schröder (MP)

6

____

____

0.50

0.50

11

Försvarsutskottets betänkande FöU14

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

1

Allan Widman (L)

6

2

Lena Asplund (M)

6

3

Roger Richtoff (SD)

8

4

Daniel Bäckström (C)

6

5

Stig Henriksson (V)

8

6

Mikael Oscarsson (KD)

6

7

Åsa Lindestam (S)

8

8

Jakop Dalunde (MP)

6

____

____

0.54

1.44

12

Försvarsutskottets betänkande FöU15

Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

1

Mikael Jansson (SD)

8

2

Stig Henriksson (V)

12

3

Allan Widman (L)

9

4

Mattias Ottosson (S)

6

5

Hans Wallmark (M)

9

6

Jakop Dalunde (MP)

6

7

Daniel Bäckström (C)

8

8

Mikael Oscarsson (KD)

8

____

____

1.06

2.50

13

Socialutskottets betänkande SoU13

Uppföljning av smittskyddsläkemedel

1

Per Ramhorn (SD)

6

2

Lennart Axelsson (S)

4

____

____

0.10

3.00

14

Socialutskottets betänkande SoU15

Läkemedel för särskilda behov

____

____

0.00

3.00

Totalt anmäld tid 3 tim. 0 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.