Torsdag den 18 november 2021

Kammarens talarlista 2021-11-18 00:00:00

Torsdagen den 18 november 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Trafikutskottets betänkande TU2

Ändringar i vägsäkerhetslagen

____

____

0.00

0.00

7

Skatteutskottets betänkande SkU7

Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

____

____

0.00

0.00

8

Civilutskottets betänkande CU2

Stärkt skydd för hyresgäster

1

Emma Hult (MP)

8

2

Ola Möller (S)

8

3

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

4

Roger Hedlund (SD)

6

5

Ola Johansson (C)

6

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

7

Larry Söder (KD)

6

8

Jakob Olofsgård (L)

6

____

____

0.54

0.54

9

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU9

Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

1

Marléne Lund Kopparklint (M)

8

2

Staffan Eklöf (SD)

6

3

Ulrika Heie (C)

8

4

Magnus Oscarsson (KD)

8

5

Jakob Olofsgård (L)

6

6

Malin Larsson (S)

8

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

____

____

0.52

1.46

Totalt anmäld tid 1 tim. 46 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.