Torsdag den 17 maj 2018

Kammarens talarlista 2018-05-17 00:00:00

Torsdagen den 17 maj 2018

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Socialutskottets betänkande SoU9

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsfrågor

 

 

 

1

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

2

Anna-Lena Sörenson (S)

6

 

 

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

 

 

4

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

5

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

6

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

7

Karin Rågsjö (V)

8

 

 

8

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

9

Finn Bengtsson (M)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

1.00

9

Socialutskottets betänkande SoU22

 

 

 

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

 

 

 

1

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

2

Anna-Lena Sörenson (S)

6

 

 

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

 

 

4

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

5

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

6

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

7

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

8

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

1.48

10

Utrikesutskottets betänkande UU12

 

 

 

Europarådet

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

8

 

 

2

Johan Nissinen (SD)

8

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

4

Jonas Gunnarsson (S)

8

 

 

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

6

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

2.36

11

Utrikesutskottets betänkande UU13

 

 

 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

 

 

1

Björn Söder (SD)

8

 

 

2

Kent Härstedt (S)

8

 

 

3

Margareta Cederfelt (M)

8

 

 

4

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.30

3.06

12

Civilutskottets betänkande CU22

 

 

 

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

3.06

13

Civilutskottets betänkande CU23

 

 

 

Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

3.06

14

Civilutskottets betänkande CU28

 

 

 

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

3.06

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 6 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.