Torsdag den 16 november 2017

Kammarens talarlista 2017-11-16 00:00:00

Torsdagen den 16 november 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Utrikesutskottets betänkande UU8

Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

1

Karin Enström (M)

8

2

Jeff Ahl (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Allan Widman (L)

8

5

Sofia Damm (KD)

8

6

Kenneth G Forslund (S)

8

7

Pernilla Stålhammar (MP)

8

____

____

0.56

0.56

6

Utrikesutskottets betänkande UU7

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

____

____

0.00

0.56

7

Utrikesutskottets betänkande UU6

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan

1

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

2

Maria Andersson Willner (S)

4

3

Göran Pettersson (M)

4

4

Johan Nissinen (SD)

6

5

Kerstin Lundgren (C)

4

6

Sofia Damm (KD)

4

____

____

0.30

1.26

8

Finansutskottets betänkande FiU13

Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

1

Olle Felten (SD)

6

____

____

0.06

1.32

9

Utbildningsutskottets betänkande UbU8

Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond

____

____

0.00

1.32

11

Aktuell debatt

På begäran av Liberalernas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Socialdemokraterna företräds av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

6

4

2

2

2

Tomas Tobé (M)

6

4

2

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

2

4

Mats Pertoft (MP)

6

4

2

5

Ola Johansson (C)

6

4

2

6

Jens Holm (V)

6

4

2

7

Roger Haddad (L)

2

6

4

2

8

Andreas Carlson (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.