Torsdag den 16 december 2021

Kammarens talarlista 2021-12-16 00:00:00

Torsdagen den 16 december 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Finansutskottets betänkande FiU2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

1

Dennis Dioukarev (SD)

6

2

Ulla Andersson (V)

6

3

Adnan Dibrani (S)

6

4

Edward Riedl (M)

6

____

____

0.24

0.24

10

Finansutskottets betänkande FiU3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

1

Eva Lindh (S)

8

2

Lars Thomsson (C)

6

3

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

4

Mats Persson (L)

8

5

Karolina Skog (MP)

8

6

Jan Ericson (M)

8

7

David Perez (SD)

8

8

Jakob Forssmed (KD)

8

____

____

1.02

1.26

11

Finansutskottets betänkande FiU4

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

____

____

0.00

1.26

12

Finansutskottets betänkande FiU5

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

1

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

2

Björn Wiechel (S)

6

3

Jan Ericson (M)

6

4

Charlotte Quensel (SD)

8

5

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.32

1.58

13

Socialutskottets betänkande SoU1

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

1

Yasmine Bladelius (S)

8

2

Sofia Nilsson (C)

8

3

Karin Rågsjö (V)

8

4

Lina Nordquist (L)

6

5

Margareta Fransson (MP)

6

6

Acko Ankarberg Johansson (KD)

8

7

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

8

Linda Lindberg (SD)

8

9

Socialminister Lena Hallengren (S)

10

____

____

1.10

3.08

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.