Torsdag den 16 april 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200416

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Torsdagen den 16 april 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

Riksdagens arbetsformer

____

____

0.00

0.00

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

____

____

0.00

0.00

Konstitutionsutskottets betänkande KU15

Kommunala och regionala frågor

____

____

0.00

0.00

Försvarsutskottets betänkande FöU7

Civilt försvar och krisberedskap

1

Roger Richthoff (SD)

8

2

Daniel Bäckström (C)

8

3

Hanna Gunnarsson (V)

6

4

Mikael Oscarsson (KD)

8

5

Joar Forssell (L)

6

6

Kalle Olsson (S)

8

7

Anna Sibinska (MP)

8

8

Caroline Nordengrip (SD)

4

9

Sven-Olof Sällström (SD)

4

____

____

1.00

1.00

Socialutskottets betänkande SoU14

Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

____

____

0.00

1.00

Utbildningsutskottets betänkande UbU17

Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

1

Gunilla Svantorp (S)

6

2

Robert Stenkvist (SD)

4

____

____

0.10

1.10

Trafikutskottets betänkande TU8

Sjöfartsfrågor

1

Johan Büser (S)

8

2

Maria Stockhaus (M)

8

3

Robert Stenkvist (SD)

4

4

Mikael Larsson (C)

8

5

Jessica Thunander (V)

8

6

Hampus Hagman (KD)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Magnus Jacobsson (KD)

6

____

____

0.58

2.08

Totalt anmäld tid 2 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––