Torsdag den 14 november 2019

Kammarens talarlista 2019-11-14 00:00:00

Torsdagen den 14 november 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Val

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Finansutskottets betänkande FiU15

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1

Björn Wiechel (S)

5

2

Karolina Skog (MP)

5

____

____

0.10

0.10

11

Kulturutskottets betänkande KrU4

Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

1

Aron Emilsson (SD)

6

2

Åsa Karlsson (S)

6

3

Annicka Engblom (M)

6

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

____

____

0.24

0.34

12

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

1

Linus Sköld (S)

6

2

Maria Stockhaus (M)

6

3

Patrick Reslow (SD)

6

4

Fredrik Christensson (C)

6

5

Daniel Riazat (V)

6

6

Gudrun Brunegård (KD)

6

7

Roger Haddad (L)

6

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

4

____

____

0.46

1.20

Totalt anmäld tid 1 tim. 20 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.