Torsdag den 13 juni 2019

Kammarens talarlista 2019-06-13 00:00:00

Torsdagen den 13 juni 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Civilutskottets betänkande CU17

 

 

 

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

 

 

 

1

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

 

 

4

Larry Söder (KD)

6

 

 

5

Emma Hult (MP)

4

 

 

6

Ola Möller (S)

6

 

 

7

Ola Johansson (C)

8

 

 

8

Robert Hannah (L)

6

 

 

9

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

1.00

16

Civilutskottets betänkande CU18

 

 

 

Fler tillval för hyresgäster

 

 

 

1

Lars Beckman (M)

6

 

 

2

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

3

Larry Söder (KD)

6

 

 

4

Emma Hult (MP)

4

 

 

5

Ola Möller (S)

6

 

 

6

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

7

Ola Johansson (C)

6

 

 

8

Robert Hannah (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

1.46

17

Finansutskottets betänkande FiU24

 

 

 

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018

 

 

 

1

Björn Wiechel (S)

2

 

 

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

1.56

18

Utbildningsutskottets betänkande UbU16

 

 

 

Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

 

 

 

1

Noria Manouchi (M)

6

 

 

2

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

3

Mattias Vepsä (S)

6

 

 

4

Patrick Reslow (SD)

3

 

 

5

Niels Paarup-Petersen (C)

6

 

 

6

Roger Haddad (L)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.32

2.28

19

Utbildningsutskottets betänkande UbU17

 

 

 

Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

6

 

 

2

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

3

Linus Sköld (S)

8

 

 

4

Patrick Reslow (SD)

4

 

 

5

Niels Paarup-Petersen (C)

6

 

 

6

Daniel Riazat (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

3.04

20

Utbildningsutskottets betänkande UbU18

 

 

 

Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

3.04

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU19

 

 

 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

3.04

22

Utbildningsutskottets betänkande UbU21

 

 

 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

 

 

 

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

 

 

2

Robert Stenkvist (SD)

3

 

 

3

Gunilla Svantorp (S)

8

 

 

4

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

5

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

 

 

6

Mats Berglund (MP)

6

 

 

7

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.44

3.48

23

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU17

 

 

 

Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

 

 

 

1

John Widegren (M)

8

 

 

2

Staffan Eklöf (SD)

8

 

 

3

Ulrika Heie (C)

8

 

 

4

Elin Segerlind (V)

5

 

 

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Tina Acketoft (L)

8

 

 

7

Malin Larsson (S)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.01

4.49

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

 

 

 

Miljömålen – med sikte på framtiden

 

 

 

1

Hanna Westerén (S)

8

 

 

2

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

3

Mats Nordberg (SD)

8

 

 

4

Magnus Ek (C)

8

 

 

5

Elin Segerlind (V)

8

 

 

6

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

7

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

8

Tina Acketoft (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

5.53

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 53 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.