Torsdag den 12 maj 2022

Kammarens talarlista 2022-05-12 00:00:00

Torsdagen den 12 maj 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU17

 

 

 

Socialförsäkringsfrågor

 

 

 

1

Björn Petersson (S)

8

 

 

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

 

 

3

Julia Kronlid (SD)

10

 

 

4

Martina Johansson (C)

8

 

 

5

Ida Gabrielsson (V)

10

 

 

6

Lennart Sacrédeus (KD)

8

 

 

7

Bengt Eliasson (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

1.06

23

Kulturutskottets betänkande KrU8

 

 

 

Idrott och friluftsliv

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

7

 

 

2

Ann-Britt Åsebol (M)

8

 

 

3

Angelika Bengtsson (SD)

6

 

 

4

Catarina Deremar (C)

6

 

 

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

6

Roland Utbult (KD)

8

 

 

7

Emma Hult (MP)

8

 

 

8

Lawen Redar (S)

8

 

 

9

Cassandra Sundin (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.03

2.09

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU24

 

 

 

Naturvård och biologisk mångfald

 

 

 

1

Isak From (S)

10

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Mats Nordberg (SD)

8

 

 

4

Peter Helander (C)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

6

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

7

Maria Gardfjell (MP)

10

 

 

8

Daniel Bäckström (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

3.15

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 15 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.