Torsdag den 12 maj 2016

Kammarens talarlista 2016-05-12 00:00:00

Torsdagen den 12 maj 2016

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Socialutskottets betänkande SoU16

 

 

 

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

 

 

 

1

Per Ramhorn (SD)

8

 

 

2

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

3

Lennart Axelsson (S)

6

 

 

4

Karin Rågsjö (V)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.24

0.24

16

Näringsutskottets betänkande NU19

 

 

 

Effektreserv 2020–2025

 

 

 

1

Lars Hjälmered (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

 

 

3

Rickard Nordin (C)

8

 

 

4

Birger Lahti (V)

8

 

 

5

Maria Weimer (L)

8

 

 

6

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

7

Ingemar Nilsson (S)

8

 

 

8

Lise Nordin (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

1.28

17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

 

 

 

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

 

1

Mikael Jansson (SD)

8

 

 

2

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

3

Karin Enström (M)

6

 

 

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

 

 

5

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

6

Stig Henriksson (V)

6

 

 

7

Allan Widman (L)

8

 

 

8

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

10

 

 

10

Alexandra Völker (S)

6

 

 

11

Daniel Bäckström (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.18

2.46

18

Justitieutskottets betänkande JuU11

 

 

 

Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.46

19

Justitieutskottets betänkande JuU15

 

 

 

Synnerligen grova narkotikabrott

 

 

 

1

Anti Avsan (M)

8

 

 

2

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

3

Petter Löberg (S)

6

 

 

4

Mats Pertoft (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.28

3.14

20

Justitieutskottets betänkande JuU16

 

 

 

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

 

 

 

1

Kent Ekeroth (SD)

8

 

 

2

Roger Haddad (L)

6

 

 

3

Elin Lundgren (S)

6

 

 

4

Anders Hansson (M)

8

 

 

5

Mats Pertoft (MP)

8

 

 

6

Johan Hedin (C)

8

 

 

7

Linda Snecker (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

4.06

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 6 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.