Torsdag den 11 maj 2017

Kammarens talarlista 2017-05-11 00:00:00

Torsdagen den 11 maj 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Socialutskottets betänkande SoU16

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

1

Emma Henriksson (KD)

6

2

Cecilia Widegren (M)

6

3

Per Ramhorn (SD)

6

4

Anders W Jonsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Barbro Westerholm (L)

6

7

Kristina Nilsson (S)

6

8

Jan Lindholm (MP)

6

____

____

0.48

0.48

17

Civilutskottets betänkande CU16

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

____

____

0.00

0.48

18

Civilutskottets betänkande CU19

Nya regler för europeiska småmål

____

____

0.00

0.48

19

Utrikesutskottets betänkande UU13

Europarådet

1

Johan Nissinen (SD)

8

2

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

3

Jonas Gunnarsson (S)

8

4

Tobias Billström (M)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

6

6

Birgitta Ohlsson (L)

4

7

Markus Wiechel (SD)

6

8

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

4

____

____

0.52

1.40

20

Utrikesutskottets betänkande UU14

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1

Margareta Cederfelt (M)

8

2

Anna Wallén (S)

8

3

Björn Söder (SD)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.28

2.08

21

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU20

Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall

____

____

0.00

2.08

Totalt anmäld tid 2 tim. 8 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.