Torsdag den 10 december 2020

Kammarens talarlista 2020-12-10 00:00:00

Torsdagen den 10 december 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Socialutskottets betänkande SoU5

Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden

1

Mats Wiking (S)

6

2

Maj Karlsson (V)

6

3

Pernilla Stålhammar (MP)

6

4

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

5

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

6

Martina Johansson (C)

6

7

Pia Steensland (KD)

6

8

Juno Blom (L)

6

____

____

0.48

0.48

11

Finansutskottets betänkande FiU15

Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

1

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

2

Eva Lindh (S)

8

3

Jan Ericson (M)

8

4

Peter Helander (C)

6

5

Jakob Forssmed (KD)

6

6

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.42

1.30

12

Näringsutskottets betänkande NU2

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Eric Palmqvist (SD)

6

3

Lorena Delgado Varas (V)

4

4

Camilla Brodin (KD)

6

5

Monica Haider (S)

8

6

Peter Helander (C)

6

7

Joar Forssell (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.54

2.24

13

Trafikutskottets betänkande TU1

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Jens Holm (V)

8

2

Maria Stockhaus (M)

8

3

Jimmy Ståhl (SD)

8

4

Anders Åkesson (C)

8

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Teres Lindberg (S)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

10

____

____

1.14

3.38

14

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU2

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

John Widegren (M)

8

2

Staffan Eklöf (SD)

8

3

Elin Segerlind (V)

8

4

Magnus Oscarsson (KD)

8

5

Isak From (S)

8

6

Ulrika Heie (C)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.04

4.42

Totalt anmäld tid 4 tim. 42 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.