Torsdag den 1 mars 2018

Kammarens talarlista 2018-03-01 00:00:00

Torsdagen den 1 mars 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU26

Kommunala frågor

1

Niklas Karlsson (S)

8

2

Håkan Svenneling (V)

6

3

Anette Åkesson (M)

6

4

Peter Helander (C)

6

5

Said Abdu (L)

6

____

____

0.32

0.32

16

Finansutskottets betänkande FiU33

Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata

____

____

0.00

0.32

17

Civilutskottets betänkande CU10

Konsumenträtt

1

Mikael Eskilandersson (SD)

4

2

Ola Johansson (C)

6

3

Hamza Demir (V)

5

4

Eva Sonidsson (S)

6

5

Lars Beckman (M)

6

____

____

0.27

0.59

18

Kulturutskottets betänkande KrU2

Idrott, friluftsliv och folkbildning

1

Saila Quicklund (M)

6

2

Sara-Lena Bjälkö (SD)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Bengt Eliasson (L)

6

5

Roland Utbult (KD)

6

6

Peter Johnsson (S)

6

7

Niclas Malmberg (MP)

6

8

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

9

Eva Lohman (M)

6

10

Mattias Vepsä (S)

6

____

____

1.00

1.59

19

Kulturutskottets betänkande KrU5

Kultur för alla

1

Cecilia Magnusson (M)

8

2

Cassandra Sundin (SD)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

5

Christer Nylander (L)

6

6

Roland Utbult (KD)

8

7

Agneta Gille (S)

8

8

Niclas Malmberg (MP)

8

____

____

0.58

2.57


20

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU11

Vattenvård

1

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Kristina Yngwe (C)

8

4

Lars Tysklind (L)

8

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

6

Petra Ekerum (S)

8

7

Emma Nohrén (MP)

8

____

____

0.56

3.53

21

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

Kemikaliepolitik

1

Martin Kinnunen (SD)

8

2

Kristina Yngwe (C)

8

3

Magnus Oscarsson (KD)

8

4

Johan Büser (S)

8

5

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

6

Emma Nohrén (MP)

8

____

____

0.48

4.41

Totalt anmäld tid 4 tim. 41 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.