Torsdag den 1 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-01 00:00:00

Torsdagen den 1 juni 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

4

Utrikesutskottets betänkande UU3

Norden

1

Hans Wallmark (M)

10

2

Aron Emilsson (SD)

12

3

Håkan Svenneling (V)

8

4

Sofia Damm (KD)

6

5

Phia Andersson (S)

6

6

Pernilla Stålhammar (MP)

6

7

Kerstin Lundgren (C)

8

8

Birgitta Ohlsson (L)

4

9

Pål Jonson (M)

6

10

Cassandra Sundin (SD)

4

11

Pyry Niemi (S)

6

12

Staffan Danielsson (C)

6

____

____

1.22

1.22

5

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU24

Vissa socialförsäkringsfrågor

____

____

0.00

1.22

6

Trafikutskottets betänkande TU16

Cykelfrågor

1

Boriana Åberg (M)

10

2

Jimmy Ståhl (SD)

8

3

Anders Åkesson (C)

10

4

Emma Wallrup (V)

10

5

Nina Lundström (L)

12

6

Robert Halef (KD)

10

7

Karin Svensson Smith (MP)

12

8

Johan Andersson (S)

12

____

____

1.24

2.46

7

Trafikutskottets betänkande TU17

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

1

Jessica Rosencrantz (M)

10

2

Per Klarberg (SD)

12

3

Anders Åkesson (C)

10

4

Nina Lundström (L)

8

5

Robert Halef (KD)

10

6

Karin Svensson Smith (MP)

12

7

Lars Mejern Larsson (S)

12

8

Emma Wallrup (V)

10

9

Erik Ottoson (M)

10

10

Teres Lindberg (S)

6

____

____

1.40

4.26

Totalt anmäld tid 4 tim. 26 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.