Torsdag den 1 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-01 00:00:00

Torsdagen den 1 juni 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

4

Utrikesutskottets betänkande UU3

 

 

 

Norden

 

 

 

1

Hans Wallmark (M)

10

 

 

2

Aron Emilsson (SD)

12

 

 

3

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

4

Sofia Damm (KD)

6

 

 

5

Phia Andersson (S)

6

 

 

6

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

7

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

8

Birgitta Ohlsson (L)

4

 

 

9

Pål Jonson (M)

6

 

 

10

Cassandra Sundin (SD)

4

 

 

11

Pyry Niemi (S)

6

 

 

12

Staffan Danielsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.22

1.22

5

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU24

 

 

 

Vissa socialförsäkringsfrågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.22

6

Trafikutskottets betänkande TU16

 

 

 

Cykelfrågor

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

10

 

 

2

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

3

Anders Åkesson (C)

10

 

 

4

Emma Wallrup (V)

10

 

 

5

Nina Lundström (L)

12

 

 

6

Robert Halef (KD)

10

 

 

7

Karin Svensson Smith (MP)

12

 

 

8

Johan Andersson (S)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.24

2.46

7

Trafikutskottets betänkande TU17

 

 

 

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

10

 

 

2

Per Klarberg (SD)

12

 

 

3

Anders Åkesson (C)

10

 

 

4

Nina Lundström (L)

8

 

 

5

Robert Halef (KD)

10

 

 

6

Karin Svensson Smith (MP)

12

 

 

7

Lars Mejern Larsson (S)

12

 

 

8

Emma Wallrup (V)

10

 

 

9

Erik Ottoson (M)

10

 

 

10

Teres Lindberg (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.40

4.26

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 26 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.