Tisdag den 8 november 2022

Kammarens talarlista 2022-11-08 00:00:00

Tisdagen den 8 november 2022

Kl.

13.00

 

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

(uppehåll för gruppmöte kl. 16.00 eller efter

budgetdebattens slut – 18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

 

 

 

Debattregler

 

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) inleder debatten med att presentera budgetpropositionen. Detta anförande får ta högst 15 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Partiföreträdare för oppositionspartier har rätt till ett anförande på högst 10 minuter och partiföreträdare för regeringspartier har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.

Därefter följer en andra omgång med anföranden på högst 2 minuter. På det andra anförandet gäller fri replikrätt för debattdeltagarna i partistorleksordning. Duellmetoden tillämpas med replikrätt på högst 1 minut (totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

 

Tid för anförande

 

 

 

Omgång 1
Anförande utan repliker

Omgång 2
Anförande med fri replikrätt

 

1

Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

15

 

 

 

2

 2

 2

 2

 

2

Mikael Damberg (S)

10

2

 

3

Oscar Sjöstedt (SD)

10

2

 

4

Ali Esbati (V)

10

2

 

5

Martin Ådahl (C)

10

2

 

6

Hans Eklind (KD)

5

2

 

7

Janine Alm Ericson (MP)

10

2

 

8

Carl B Hamilton (L)

5

2

 

Debattid cirka 3,5 timme

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.