Tisdag den 4 juni 2019

Kammarens talarlista 2019-06-04 00:00:00

Tisdagen den 4 juni 2019

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Civilutskottets betänkande CU19

Större frihet att bygga altaner

1

Leif Nysmed (S)

6

2

Lars Beckman (M)

6

____

____

0.12

0.12

23

Utrikesutskottets betänkande UU14

Norden

1

Hans Wallmark (M)

8

2

Angelika Bengtsson (SD)

6

3

Ola Johansson (C)

8

4

Robert Halef (KD)

8

5

Pyry Niemi (S)

8

6

Lorena Delgado Varas (V)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Statsrådet Ann Linde (S)

10

9

Pål Jonson (M)

6

10

Cassandra Sundin (SD)

4

____

____

1.12

1.24

24

Näringsutskottets betänkande NU13

Handelspolitik

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Tobias Andersson (SD)

8

3

Per Schöldberg (C)

6

4

Lorena Delgado Varas (V)

8

5

Camilla Brodin (KD)

6

6

Arman Teimouri (L)

6

7

Åsa Eriksson (S)

6

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.54

2.18

25

Näringsutskottets betänkande NU14

Energipolitik

1

Lotta Olsson (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Camilla Brodin (KD)

8

5

Arman Teimouri (L)

8

6

Patrik Engström (S)

6

7

Birger Lahti (V)

6

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

1.00

3.18

Totalt anmäld tid 3 tim. 18 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.