Tisdag den 23 november 2021

Kammarens talarlista 2021-11-23 00:00:00

Tisdagen den 23 november 2021

Kl.

13.00

Arbetsplenum

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Försvarsutskottets betänkande FöU2

Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

1

Jörgen Berglund (M)

5

2

Linda Modig (C)

8

3

Hanna Gunnarsson (V)

8

4

Mikael Oscarsson (KD)

5

5

ClasGöran Carlsson (S)

8

6

Caroline Nordengrip (SD)

4

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

____

____

0.46

0.46

Totalt anmäld tid 0 tim. 46 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.