Tisdag den 18 februari 2020

Kammarens talarlista 2020-02-18 00:00:00

Tisdagen den 18 februari 2020

Kl.

13.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6

Jakt och viltvård

1

Kristina Yngwe (C)

8

2

John Widegren (M)

8

3

Runar Filper (SD)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

5

Malin Larsson (S)

8

6

Nina Lundström (L)

6

7

Maria Gardfjell (MP)

8

8

Marléne Lund Kopparklint (M)

6

9

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.06

1.06

23

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU7

Skogspolitik

1

Kristina Yngwe (C)

8

2

John Widegren (M)

8

3

Mats Nordberg (SD)

8

4

Magnus Oscarsson (KD)

6

5

Nina Lundström (L)

8

6

Isak From (S)

8

7

Maria Gardfjell (MP)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.02

2.08

24

Utrikesutskottets betänkande UU13

Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

1

Magdalena Schröder (M)

8

2

Annika Strandhäll (S)

8

3

Markus Wiechel (SD)

4

4

Magnus Ek (C)

6

5

Robert Halef (KD)

8

6

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

0.42

2.50

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.