Onsdag den 9 mars 2016

Kammarens talarlista 2016-03-09 00:00:00

Onsdagen den 9 mars 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Utbildningsutskottets betänkande UbU12

Grundskolan

1

Lena Hallengren (S)

8

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

3

Stefan Jakobsson (SD)

8

4

Jabar Amin (MP)

8

5

Daniel Riazat (V)

6

6

Annika Eclund (KD)

8

7

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

8

Christer Nylander (L)

6

9

Gunilla Svantorp (S)

6

10

Erik Bengtzboe (M)

6

____

____

1.12

1.12

23

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

Gymnasieskolan

1

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

2

Michael Svensson (M)

6

3

Jabar Amin (MP)

6

4

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

5

Daniel Riazat (V)

6

6

Roger Haddad (L)

6

7

Annika Eclund (KD)

8

8

Stefan Jakobsson (SD)

8

____

____

0.56

2.08

24

Civilutskottets betänkande CU20

En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

____

____

0.00

2.08

25

Skatteutskottets betänkande SkU18

Punktskatter

1

Per Åsling (C)

6

2

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

6

3

David Lång (SD)

6

4

Mats Persson (L)

6

5

Larry Söder (KD)

6

6

Hannah Bergstedt (S)

6

7

Rasmus Ling (MP)

6

8

Daniel Sestrajcic (V)

6

____

____

0.48

2.56

26

Skatteutskottets betänkande SkU20

Skatteförfarande och folkbokföring

1

Anette Åkesson (M)

6

2

Olle Felten (SD)

8

3

Göran Lindell (C)

8

4

Daniel Sestrajcic (V)

8

5

Larry Söder (KD)

6

6

Sara Karlsson (S)

8

7

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.50

3.46

Gemensam debatt MjU6 och MjU11

27

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6

Naturvård och områdesskydd

____

____

0.00

3.46

28

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU11

Biologisk mångfald

1

Johan Hultberg (M)

8

2

Runar Filper (SD)

8

3

Kristina Yngwe (C)

8

4

Jens Holm (V)

8

5

Lars Tysklind (L)

8

6

Lars-Axel Nordell (KD)

8

7

Matilda Ernkrans (S)

8

8

Stina Bergström (MP)

8

____

____

1.04

4.50

Totalt anmäld tid 4 tim. 50 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.