Onsdag den 8 maj 2019

Talarlista 2018/19:20190508

Onsdagen den 8 maj 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet

Debattregler

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt. Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt och replikerna tas i partistorleksordning.
Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter

Omgång 1
Anförande utan repliker

Omgång 2
Anförande med repliker

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Annie Lööf (C)

5

2

5

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

6

Ebba Busch Thor (KD)

5

2

7

Jan Björklund (L)

5

2

8

Isabella Lövin (MP)

5

2

Beräknad tid för debatten är cirka 3 timmar och 30 minuter

16

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

Arbetsrätt

1

Hanif Bali (M)

8

2

Magnus Persson (SD)

5

3

Martin Ådahl (C)

8

4

Ali Esbati (V)

12

5

Désirée Pethrus (KD)

8

6

Maria Nilsson (L)

8

7

Helén Pettersson (S)

8

8

Alireza Akhondi (C)

6

____

____

1.03

1.03

17

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

Arbetsmiljö och arbetstid

1

Saila Quicklund (M)

8

2

Magnus Persson (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Désirée Pethrus (KD)

8

6

Maria Nilsson (L)

8

7

Johan Andersson (S)

8

8

Martin Ådahl (C)

6

____

____

1.00

2.03

18

Skatteutskottets betänkande SkU16

Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

____

____

0.00

2.03

19

Skatteutskottets betänkande SkU17

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

1

Tony Haddou (V)

8

2

Hampus Hagman (KD)

6

3

Patrik Lundqvist (S)

6

4

Sofia Westergren (M)

6

5

Bo Broman (SD)

6

6

Per Åsling (C)

6

7

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.44

2.47

20

Näringsutskottets betänkande NU11

Mineralpolitik

1

Åsa Eriksson (S)

6

2

Åsa Hartzell (M)

6

3

Eric Palmqvist (SD)

8

4

Helena Lindahl (C)

8

5

Birger Lahti (V)

8

6

Camilla Brodin (KD)

6

7

Arman Teimouri (L)

6

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.54

3.41

21

Näringsutskottets betänkande NU12

Elmarknadsfrågor

1

Lotta Olsson (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Camilla Brodin (KD)

6

6

Arman Teimouri (L)

7

7

Monica Haider (S)

6

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.57

4.38

22

Utrikesutskottets betänkande UU6

Europarådet

1

Ola Möller (S)

6

2

Boriana Åberg (M)

10

3

Markus Wiechel (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

6

Robert Halef (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.54

5.32

Totalt anmäld tid 5 tim. 32 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.