Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Onsdag den 6 april 2016

Kammarens talarlista 2016-04-06 00:00:00

Onsdagen den 6 april 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt SfU14, SfU11 och SfU15

42

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU14

Migration och asylpolitik

____

____

0.00

0.00

43

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU11

Medborgarskap

____

____

0.00

0.00

44

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU15

Anhörig- och arbetskraftsinvandring

1

Johan Forssell (M)

10

2

Markus Wiechel (SD)

12

3

Johanna Jönsson (C)

10

4

Christina Höj Larsen (V)

12

5

Emma Carlsson Löfdahl (L)

8

6

Aron Modig (KD)

10

7

Carina Ohlsson (S)

12

8

Maria Ferm (MP)

12

9

Kent Ekeroth (SD)

8

10

Christina Örnebjär (L)

8

____

____

1.42

1.42

45

Socialutskottets betänkande SoU10

Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

1

Amir Adan (M)

6

2

Christina Östberg (SD)

6

3

Emma Henriksson (KD)

6

4

Hans Hoff (S)

8

5

Stefan Nilsson (MP)

6

6

Staffan Danielsson (C)

6

7

Karin Rågsjö (V)

6

8

Barbro Westerholm (L)

6

____

____

0.50

2.32

46

Försvarsutskottets betänkande FöU4

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm

1

Mikael Jansson (SD)

6

2

Allan Widman (L)

6

3

Kalle Olsson (S)

8

4

Lotta Olsson (M)

6

5

Jakop Dalunde (MP)

6

6

Daniel Bäckström (C)

6

7

Stig Henriksson (V)

3

8

Mikael Oscarsson (KD)

6

9

Roger Richtoff (SD)

6

____

____

0.53

3.25

47

Näringsutskottets betänkande NU15

Näringspolitik

1

Lars Hjälmered (M)

10

2

Josef Fransson (SD)

8

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Said Abdu (L)

8

6

Penilla Gunther (KD)

10

7

Anna-Caren Sätherberg (S)

10

8

Elisabet Knutsson (MP)

8

____

____

1.10

4.35

48

Näringsutskottets utlåtande NU16

Granskning av meddelande om att förbättra den inre marknaden

____

____

0.00

4.35

49

Kulturutskottets betänkande KrU7

Konstarter och kulturskapares villkor

1

Aron Emilsson (SD)

6

2

Bengt Eliasson (L)

4

3

Eva Wallin (KD)

6

4

Anna Wallentheim (S)

6

5

Niclas Malmberg (MP)

6

6

Per Lodenius (C)

4

7

Angelika Bengtsson (SD)

6

8

Ida Karkiainen (S)

6

____

____

0.44

5.19

50

Justitieutskottets betänkande JuU19

Processrättsliga frågor

1

Anti Avsan (M)

8

2

Adam Marttinen (SD)

8

3

Johan Hedin (C)

8

4

Linda Snecker (V)

6

5

Susanne Eberstein (S)

6

____

____

0.36

5.55

51

Justitieutskottets betänkande JuU22

Våldsbrott och brottsoffer

1

Pia Hallström (M)

8

2

Kent Ekeroth (SD)

8

3

Johan Hedin (C)

6

4

Linda Snecker (V)

8

5

Roger Haddad (L)

8

6

Andreas Carlson (KD)

8

7

Sanne Eriksson (S)

8

____

____

0.54

6.49

Totalt anmäld tid 6 tim. 49 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.