Onsdag den 30 september 2020

Kammarens talarlista 2020-09-30 00:00:00

Onsdagen den 30 september 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Justitieutskottets betänkande JuU2

Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

1

Inga-Lill Sjöblom (S)

6

2

Mikael Damsgaard (M)

6

3

Johan Hedin (C)

6

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

5

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.30

0.30

15

Utrikesutskottets betänkande UU3

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

1

Hans Wallmark (M)

8

2

Björn Söder (SD)

8

3

Annika Strandhäll (S)

10

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Håkan Svenneling (V)

6

6

Lars Adaktusson (KD)

6

7

Fredrik Malm (L)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

6

____

____

1.00

1.30

16

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

1

Linus Sköld (S)

6

2

Patrick Reslow (SD)

6

3

Daniel Riazat (V)

6

4

Roger Haddad (L)

6

5

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

6

Kristina Axén Olin (M)

6

7

Niels Paarup-Petersen (C)

6

8

Gudrun Brunegård (KD)

6

____

____

0.48

2.18

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU4

En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018

1

Roza Güclü Hedin (S)

6

2

Niels Paarup-Petersen (C)

6

3

Daniel Riazat (V)

6

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

5

Kristina Axén Olin (M)

8

6

Patrick Reslow (SD)

6

7

Gudrun Brunegård (KD)

6

8

Roger Haddad (L)

6

____

____

0.50

3.08

Totalt anmäld tid 3 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.