Onsdag den 3 juni 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200603

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 3 juni 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU60

Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

____

____

0.00

0.00

Utbildningsutskottets utlåtande UbU20

Vitbok om artificiell intelligens

1

Gunilla Svantorp (S)

6

2

Lars Püss (M)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

5

Maria Nilsson (L)

6

6

Maria Gardfjell (MP)

6

____

____

0.36

0.36

Utbildningsutskottets betänkande UbU22

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

1

Lars Püss (M)

6

2

Michael Rubbestad (SD)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Daniel Riazat (V)

6

5

Gudrun Brunegård (KD)

6

6

Gunilla Svantorp (S)

6

7

Maria Nilsson (L)

6

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.48

1.24

Utbildningsutskottets betänkande UbU18

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019

____

____

0.00

1.24

Justitieutskottets betänkande JuU21

Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

1

Adam Marttinen (SD)

6

2

Ingemar Kihlström (KD)

6

3

Joakim Sandell (S)

6

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

5

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.30

1.54

Justitieutskottets betänkande JuU33

Vapenfrågor

1

Joakim Sandell (S)

8

2

Sten Bergheden (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Johan Hedin (C)

6

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

6

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.42

2.36

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13

Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

1

Johan Andersson (S)

10

2

Ali Esbati (V)

10

3

Leila Ali-Elmi (MP)

5

4

Saila Quicklund (M)

8

5

Magnus Persson (SD)

5

6

Alireza Akhondi (C)

8

7

Désirée Pethrus (KD)

6

8

Malin Danielsson (L)

8

9

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

8

____

____

1.08

3.44

Totalt anmäld tid 3 tim. 44 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.