Onsdag den 3 februari 2016

Kammarens talarlista 2016-02-03 00:00:00

Onsdagen den 3 februari 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU10

Utlänningsdatalag

1

Mikael Cederbratt (M)

4

2

Markus Wiechel (SD)

4

3

Christina Höj Larsen (V)

6

4

Anna Vikström (S)

8

5

Maria Ferm (MP)

4

6

Emma Carlsson Löfdahl (L)

4

____

____

0.30

0.30

9

Socialutskottets betänkande SoU4

Bidrag för glasögon till barn och unga

1

Emma Henriksson (KD)

6

2

Carina Herrstedt (SD)

6

3

Staffan Danielsson (C)

6

4

Christina Örnebjär (L)

6

5

Mikael Dahlqvist (S)

6

6

Sofia Fölster (M)

6

7

Jan Lindholm (MP)

6

8

Karin Rågsjö (V)

6

____

____

0.48

1.18

10

Finansutskottets betänkande FiU15

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

____

____

0.00

1.18

11

Konstitutionsutskottets utlåtande KU27

Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till ändringar i EU:s valrättsakt

1

Jonas Gunnarsson (S)

4

2

Patrick Reslow (M)

6

3

Jonas Millard (SD)

3

4

Agneta Börjesson (MP)

4

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

3

6

Mia Sydow Mölleby (V)

3

____

____

0.23

1.41

12

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

1

Jonas Millard (SD)

6

2

Andreas Norlén (M)

8

3

Emilia Töyrä (S)

8

4

Agneta Börjesson (MP)

8

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

7

Roger Haddad (L)

8

8

Tuve Skånberg (KD)

8

____

____

0.58

2.39

13

Konstitutionsutskottets betänkande KU6

Riksrevisionens rapport om digitalradio

1

Berit Högman (S)

4

2

Annicka Engblom (M)

6

3

Niclas Malmberg (MP)

6

4

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

5

Bengt Eliasson (L)

4

____

____

0.24

3.03

14

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet

1

Jonas Gunnarsson (S)

4

____

____

0.04

3.07

15

Näringsutskottets betänkande NU7

Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

1

Ingemar Nilsson (S)

6

2

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

3

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

4

Lise Nordin (MP)

6

5

Helena Lindahl (C)

6

6

Birger Lahti (V)

6

7

Maria Weimer (L)

6

8

Penilla Gunther (KD)

6

____

____

0.48

3.55

16

Justitieutskottets betänkande JuU2

En modernare rättegång II

1

Johan Hedin (C)

4

2

Susanne Eberstein (S)

4

3

Anti Avsan (M)

4

4

Mats Pertoft (MP)

4

____

____

0.16

4.11

17

Trafikutskottets betänkande TU6

Postfrågor och grundläggande betaltjänster

1

Erik Ottoson (M)

4

2

Jimmy Ståhl (SD)

4

3

Göran Lindell (C)

4

4

Emma Wallrup (V)

4

5

Robert Halef (KD)

4

6

Karin Svensson Smith (MP)

4

7

Teres Lindberg (S)

4

____

____

0.28

4.39

18

Trafikutskottets betänkande TU7

Cykelfrågor

1

Boriana Åberg (M)

8

2

Göran Lindell (C)

4

3

Emma Wallrup (V)

8

4

Christina Örnebjär (L)

6

5

Robert Halef (KD)

6

6

Karin Svensson Smith (MP)

8

7

Johan Andersson (S)

8

8

Jimmy Ståhl (SD)

6

____

____

0.54

5.33

19

Kulturutskottets betänkande KrU4

Kultur och fritid för barn och unga

1

Cecilia Magnusson (M)

6

2

Aron Emilsson (SD)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Bengt Eliasson (L)

6

5

Roland Utbult (KD)

6

6

Anna Wallentheim (S)

6

7

Niclas Malmberg (MP)

6

8

Rossana Dinamarca (V)

6

9

Cassandra Sundin (SD)

4

10

Sara-Lena Bjälkö (SD)

4

____

____

0.56

6.29

20

Kulturutskottets betänkande KrU5

Radio och tv i allmänhetens tjänst

1

Aron Emilsson (SD)

6

2

Roland Utbult (KD)

6

3

Olof Lavesson (M)

6

4

Gunilla Carlsson (S)

6

5

Niclas Malmberg (MP)

6

6

Per Lodenius (C)

6

7

Rossana Dinamarca (V)

6

8

Bengt Eliasson (L)

6

9

Angelika Bengtsson (SD)

6

____

____

0.54

7.23

Totalt anmäld tid 7 tim. 23 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.