Onsdag den 28 november 2018

Kammarens talarlista 2018-11-28 00:00:00

Onsdagen den 28 november 2018

Kl.

09.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Val

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU14

 

 

 

Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

 

 

 

1

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

2

Ingemar Nilsson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.14

0.14

16

Finansutskottets betänkande FiU18

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.14

17

Finansutskottets betänkande FiU29

 

 

 

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.14

18

Försvarsutskottets betänkande FöU2

 

 

 

Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

 

 

 

1

Caroline Nordengrip (SD)

5

 

 

2

Lars Thomsson (C)

6

 

 

3

Mikael Oscarsson (KD)

5

 

 

4

Allan Widman (L)

5

 

 

5

Kalle Olsson (S)

5

 

 

6

Alexandra Anstrell (M)

6

 

 

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

 

 

8

Mikael Larsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

0.56

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU10

 

 

 

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

 

 

 

1

Carina Ohlsson (S)

6

 

 

2

Paula Bieler (SD)

8

 

 

3

Christina Höj Larsen (V)

6

 

 

4

Maria Ferm (MP)

6

 

 

5

Arin Karapet (M)

6

 

 

6

Jonny Cato Hansson (C)

6

 

 

7

Hans Eklind (KD)

6

 

 

8

Fredrik Malm (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

1.46

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

 

 

 

Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

 

 

 

1

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

2

Solveig Zander (C)

8

 

 

3

Nooshi Dadgostar (V)

8

 

 

4

Björn Petersson (S)

6

 

 

5

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6

 

 

6

Maria Ferm (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

2.28

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 28 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.