Onsdag den 28 februari 2018

Kammarens talarlista 2018-02-28 00:00:00

Onsdagen den 28 februari 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

47

Utrikesutskottets betänkande UU9

 

 

 

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

 

 

 

1

Björn Söder (SD)

8

 

 

2

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

 

 

3

Krister Örnfjäder (S)

8

 

 

4

Hans Wallmark (M)

8

 

 

5

Anders Schröder (MP)

8

 

 

6

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

7

Allan Widman (L)

8

 

 

8

Sofia Damm (KD)

6

 

 

9

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

12

 

 

10

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

 

11

Carl Schlyter (MP)

10

 

 

12

Annika Lillemets (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.38

1.38

 

 

 

 

 

 

 

48

Socialutskottets betänkande SoU17

 

 

 

Vissa förslag om personlig assistans

 

 

 

1

Ann-Britt Åsebol (M)

6

 

 

2

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

8

 

 

3

Anders W Jonsson (C)

8

 

 

4

Maj Karlsson (V)

8

 

 

5

Bengt Eliasson (L)

8

 

 

6

Mikael Dahlqvist (S)

8

 

 

7

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

2.30

49

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

 

 

 

Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.30

50

Trafikutskottets betänkande TU6

 

 

 

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

2

Per Klarberg (SD)

10

 

 

3

Anders Åkesson (C)

8

 

 

4

Emma Wallrup (V)

10

 

 

5

Nina Lundström (L)

10

 

 

6

Robert Halef (KD)

8

 

 

7

Karin Svensson Smith (MP)

12

 

 

8

Lars Mejern Larsson (S)

12

 

 

9

Erik Ottoson (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.26

3.56

51

Näringsutskottets betänkande NU9

 

 

 

Vissa elmarknadsfrågor

 

 

 

1

Sofia Fölster (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

 

 

3

Helena Lindahl (C)

8

 

 

4

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

5

Maria Weimer (L)

4

 

 

6

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

7

Patrik Engström (S)

8

 

 

8

Lise Nordin (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

4.54

 

52

Näringsutskottets betänkande NU10

 

 

 

Mineralpolitik

 

 

 

1

Hanif Bali (M)

8

 

 

2

Josef Fransson (SD)

6

 

 

3

Helena Lindahl (C)

8

 

 

4

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

5

Maria Weimer (L)

6

 

 

6

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

7

David Lindvall (S)

8

 

 

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

5.52


53

Civilutskottets betänkande CU11

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

5.52

 

54

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

 

 

 

Förskolan

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

7

 

 

2

Stefan Jakobsson (SD)

7

 

 

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

7

 

 

4

Daniel Riazat (V)

7

 

 

5

Christer Nylander (L)

7

 

 

6

Annika Eclund (KD)

7

 

 

7

Roza Güclü Hedin (S)

8

 

 

8

Elisabet Knutsson (MP)

7

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.57

6.49

 

55

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande AU11

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

6.49


56

Finansutskottets betänkande FiU34

 

 

 

Offentlig upphandling

 

 

 

1

Monica Green (S)

6

 

 

2

Anette Åkesson (M)

6

 

 

3

Dennis Dioukarev (SD)

6

 

 

4

Peter Helander (C)

6

 

 

5

Ulla Andersson (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.30

7.19

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 19 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.