Onsdag den 27 september 2017

Kammarens talarlista 2017-09-27 00:00:00

Onsdagen den 27 september 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Parentation

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Finansutskottets betänkande FiU12

Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen

____

____

0.00

0.00

20

Finansutskottets betänkande FiU8

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

1

Jan Ericson (M)

8

2

Ingela Nylund Watz (S)

6

____

____

0.14

0.14

21

Socialutskottets betänkande SoU2

Vissa frågor om läkemedelsregistret

1

Anna-Lena Sörenson (S)

6

2

Jan Lindholm (MP)

6

3

Karin Rågsjö (V)

6

4

Jenny Petersson (M)

8

5

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

6

Anders W Jonsson (C)

6

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Penilla Gunther (KD)

6

____

____

0.50

1.04

22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU4

Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål

____

____

0.00

1.04

23

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU5

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

1

Christina Höj Larsen (V)

8

2

Yilmaz Kerimo (S)

6

3

Mikael Cederbratt (M)

5

4

Markus Wiechel (SD)

5

5

Maria Ferm (MP)

8

____

____

0.32

1.36

24

Skatteutskottets betänkande SkU2

Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

____

____

0.00

1.36

Totalt anmäld tid 1 tim. 36 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.