Onsdag den 27 november 2019 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20191127

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 27 november 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU1

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för debatten om rambeslutet. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till tio minuter.

Statens budget 2020 Rambeslutet

1

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

2

Jörgen Hellman (S)

8

3

Niklas Wykman (M)

8

4

Eric Westroth (SD)

8

5

Per Åsling (C)

8

6

Tony Haddou (V)

8

7

Hampus Hagman (KD)

8

8

Joar Forssell (L)

8

____

____

1.06

1.06

Finansutskottets betänkande FiU11

Höständringsbudget för 2019

____

____

0.00

1.06

Skatteutskottets betänkande SkU10

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

____

____

0.00

1.06

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU10

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

____

____

0.00

1.06

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU11

Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

____

____

0.00

1.06

Trafikutskottets betänkande TU4

Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

1

Jens Holm (V)

8

2

Denis Begic (S)

6

3

Jessika Roswall (M)

6

4

Jimmy Ståhl (SD)

4

5

Mikael Larsson (C)

4

6

Magnus Jacobsson (KD)

6

7

Helena Gellerman (L)

5

8

Emma Berginger (MP)

5

____

____

0.44

1.50

Totalt anmäld tid 1 tim. 50 min.

––––––––––––––––––––––––––––