Onsdag den 27 mars 2019

Kammarens talarlista 2019-03-27 00:00:00

Onsdagen den 27 mars 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

33

Trafikutskottets betänkande TU9

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

34

Finansutskottets betänkande FiU22

 

 

 

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

 

 

 

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

 

 

2

Dennis Dioukarev (SD)

7

 

 

3

Ulla Andersson (V)

8

 

 

4

Jakob Forssmed (KD)

6

 

 

5

Johan Pehrson (L)

6

 

 

6

Björn Wiechel (S)

6

 

 

7

Karolina Skog (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.45

0.45

35

Justitieutskottets betänkande JuU18

 

 

 

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

 

 

 

1

Josefin Malmqvist (M)

6

 

 

2

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

3

Johan Pehrson (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.20

1.05

36

Justitieutskottets betänkande JuU20

 

 

 

Genomförande av rättshjälpsdirektivet

 

 

 

1

Gustaf Lantz (S)

6

 

 

2

Johan Pehrson (L)

8

 

 

3

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

4

Johan Forssell (M)

6

 

 

5

Jonny Cato Hansson (C)

6

 

 

6

Andreas Carlson (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.38

1.43

37

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU24

 

 

 

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.43

38

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

 

 

 

Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen

 

 

 

1

Hanif Bali (M)

6

 

 

2

Alexander Christiansson (SD)

6

 

 

3

Martin Ådahl (C)

8

 

 

4

Ali Esbati (V)

8

 

 

5

Sofia Damm (KD)

6

 

 

6

Gulan Avci (L)

8

 

 

7

Patrik Björck (S)

8

 

 

8

Alireza Akhondi (C)

6

 

 

9

Maria Nilsson (L)

4

 

 

10

Serkan Köse (S)

8

 

 

11

Marianne Pettersson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.14

2.57

39

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

 

 

 

Integration

 

 

 

1

Erik Bengtzboe (M)

8

 

 

2

Henrik Vinge (SD)

8

 

 

3

Martin Ådahl (C)

8

 

 

4

Ciczie Weidby (V)

8

 

 

5

Sofia Damm (KD)

6

 

 

6

Juno Blom (L)

8

 

 

7

Johanna Haraldsson (S)

8

 

 

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

 

 

9

Alireza Akhondi (C)

6

 

 

10

Serkan Köse (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.14

4.11

40

Kulturutskottets betänkande KrU13

 

 

 

Frågor om konstarterna och film

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

6

 

 

2

Viktor Wärnick (M)

8

 

 

3

Aron Emilsson (SD)

6

 

 

4

Niels Paarup-Petersen (C)

8

 

 

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

6

Lawen Redar (S)

8

 

 

7

Roland Utbult (KD)

6

 

 

8

Anna Sibinska (MP)

8

 

 

9

Jonas Andersson i Linköping (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

5.15

41

Skatteutskottets betänkande SkU7

 

 

 

Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

 

 

 

1

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

2

Patrik Lundqvist (S)

6

 

 

3

Per Åsling (C)

6

 

 

4

Joar Forssell (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.24

5.39

42

Skatteutskottets betänkande SkU8

 

 

 

Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

 

 

 

1

David Lång (SD)

6

 

 

2

Sultan Kayhan (S)

6

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

4

Joar Forssell (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.24

6.03

43

Skatteutskottets betänkande SkU10

 

 

 

Inkomstskatt

 

 

 

1

Jörgen Berglund (M)

6

 

 

2

Bo Broman (SD)

6

 

 

3

Per Åsling (C)

8

 

 

4

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

5

Joar Forssell (L)

8

 

 

6

Peter Persson (S)

8

 

 

7

Tony Haddou (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

6.53

44

Skatteutskottets betänkande SkU14

 

 

 

Skatteförfarande och folkbokföring

 

 

 

1

Jörgen Berglund (M)

6

 

 

2

Eric Westroth (SD)

6

 

 

3

Per Åsling (C)

8

 

 

4

Tony Haddou (V)

6

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

6

Joar Forssell (L)

8

 

 

7

Hillevi Larsson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

7.41

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 41 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.