Onsdag den 27 januari 2016

Kammarens talarlista 2016-01-27 00:00:00

Onsdagen den 27 januari 2016

Kl.

09.00

Val

ca 09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

7

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

1

Paula Bieler (SD)

12

2

Christina Höj Larsen (V)

8

3

Annelie Karlsson (S)

8

4

Hanif Bali (M)

8

5

Marco Venegas (MP)

6

6

Johanna Jönsson (C)

8

7

Fredrik Malm (L)

8

8

Désirée Pethrus (KD)

8

9

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

10

____

____

1.16

1.16

8

Civilutskottets betänkande CU11

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

1

Eva Sonidsson (S)

4

2

Jessika Roswall (M)

4

____

____

0.08

1.24

9

Civilutskottets betänkande CU10

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

1

Johanna Haraldsson (S)

6

2

Camilla Hansén (MP)

5

3

Caroline Szyber (KD)

5

4

Carl-Oskar Bohlin (M)

5

5

Mikael Eskilandersson (SD)

8

6

Ola Johansson (C)

6

7

Robert Hannah (L)

5

____

____

0.40

2.04

10

Justitieutskottets utlåtande JuU26

Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

1

Adam Marttinen (SD)

6

2

Elin Lundgren (S)

3

3

Krister Hammarbergh (M)

6

4

Mats Pertoft (MP)

3

5

Johan Hedin (C)

4

6

Roger Haddad (L)

3

7

Andreas Carlson (KD)

3

____

____

0.28

2.32

11

Utrikesutskottets betänkande UU9

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

1

Karin Enström (M)

8

2

Hans Linde (V)

8

3

Maria Weimer (L)

4

4

Sofia Damm (KD)

6

5

Maria Andersson Willner (S)

8

6

Pernilla Stålhammar (MP)

8

7

Statsrådet Kristina Persson (S)

12

____

____

0.54

3.26

Totalt anmäld tid 3 tim. 26 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.