Onsdag den 27 april 2022

Kammarens talarlista 2022-04-27 00:00:00

Onsdagen den 27 april 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Finansutskottets betänkande FiU39

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser

 

 

 

1

Åsa Westlund (S)

8

 

 

2

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

3

Edward Riedl (M)

8

 

 

4

Charlotte Quensel (SD)

8

 

 

5

Martin Ådahl (C)

8

 

 

6

Ali Esbati (V)

8

 

 

7

Jakob Forssmed (KD)

8

 

 

8

Mats Persson (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.04

28

Justitieutskottets betänkande JuU17

 

 

 

Ett särskilt brott för hedersförtryck

 

 

 

1

Maria Strömkvist (S)

6

 

 

2

Louise Meijer (M)

6

 

 

3

Tobias Andersson (SD)

6

 

 

4

Malin Björk (C)

6

 

 

5

Gudrun Nordborg (V)

6

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

7

Juno Blom (L)

6

 

 

8

Amineh Kakabaveh (-)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

1.56

29

Justitieutskottets betänkande JuU44

 

 

 

Nya verktyg mot gängkriminaliteten

 

 

 

1

Gustaf Lantz (S)

8

 

 

2

Malin Björk (C)

8

 

 

3

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

4

Ellen Juntti (M)

8

 

 

5

Tobias Andersson (SD)

8

 

 

6

Andreas Carlson (KD)

8

 

 

7

Juno Blom (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

2.50

30

Trafikutskottets betänkande TU14

 

 

 

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

 

 

 

1

Mikael Larsson (C)

4

 

 

2

Teres Lindberg (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.08

2.58

31

Civilutskottets betänkande CU36

 

 

 

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

 

 

 

1

Viktor Wärnick (M)

6

 

 

2

Leif Nysmed (S)

4

 

 

3

Ola Johansson (C)

4

 

 

4

Jakob Olofsgård (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.20

3.18

32

Skatteutskottets betänkande SkU17

 

 

 

Skatteförfarande och folkbokföring

 

 

 

1

Anna Vikström (S)

8

 

 

2

Helena Bouveng (M)

6

 

 

3

David Lång (SD)

6

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

6

Gulan Avci (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.38

3.56

33

Utrikesutskottets betänkande UU15

 

 

 

Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.

 

 

 

1

Jamal El-Haj (S)

8

 

 

2

Hans Wallmark (M)

8

 

 

3

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

4

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

5

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

6

Gudrun Brunegård (KD)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

8

Diana Laitinen Carlsson (S)

8

 

 

9

Margareta Cederfelt (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.10

5.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU23

 

 

 

Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet i vissa fall

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

5.06

35

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU20

 

 

 

Migration, asylpolitik och anhöriginvandring

 

 

 

1

Arin Karapet (M)

10

 

 

2

Ludvig Aspling (SD)

10

 

 

3

Jonny Cato (C)

10

 

 

4

Tony Haddou (V)

10

 

 

5

Hans Eklind (KD)

10

 

 

6

Robert Hannah (L)

10

 

 

7

Rasmus Ling (MP)

10

 

 

8

Rikard Larsson (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.20

6.26

36

Civilutskottets betänkande CU16

 

 

 

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

 

 

 

1

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

2

Ola Johansson (C)

6

 

 

3

Leif Nysmed (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.18

6.44

37

Civilutskottets betänkande CU17

 

 

 

Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

 

 

 

1

Roger Hedlund (SD)

8

 

 

2

Ola Johansson (C)

6

 

 

3

Joakim Järrebring (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.20

7.04

38

Civilutskottets betänkande CU5

 

 

 

Hyresrätt m.m.

 

 

 

1

Emma Hult (MP)

6

 

 

2

Ola Möller (S)

8

 

 

3

Viktor Wärnick (M)

8

 

 

4

Roger Hedlund (SD)

10

 

 

5

Ola Johansson (C)

8

 

 

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

10

 

 

7

Larry Söder (KD)

6

 

 

8

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

8.08

39

Civilutskottets betänkande CU6

 

 

 

Familjerätt

 

 

 

1

Emma Hult (MP)

6

 

 

2

Elin Lundgren (S)

8

 

 

3

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

8

 

 

4

Mikael Eskilandersson (SD)

12

 

 

5

Martina Johansson (C)

8

 

 

6

Larry Söder (KD)

6

 

 

7

Juno Blom (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

9.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Civilutskottets betänkande CU13

 

 

 

Hushållningen med mark- och vattenområden

 

 

 

1

Joakim Järrebring (S)

6

 

 

2

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

3

Ola Johansson (C)

6

 

 

4

Larry Söder (KD)

6

 

 

5

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.34

9.38

 

Totalt anmäld tid 9 tim. 38 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.