Onsdag den 23 oktober 2019 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20191023

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 23 oktober 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Justitieutskottets betänkande JuU3

Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

____

____

0.00

0.00

Civilutskottets betänkande CU2

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

1

Joakim Järrebring (S)

6

2

Angelica Lundberg (SD)

6

____

____

0.12

0.12

Finansutskottets betänkande FiU8

Statistik över hushållens tillgångar och skulder

1

Adnan Dibrani (S)

5

2

Charlotte Quensel (SD)

5

____

____

0.10

0.22

Finansutskottets betänkande FiU16

Statistik på upphandlingsområdet

____

____

0.00

0.22

Försvarsutskottets betänkande FöU2

Skyddsobjekt och obemannade farkoster

1

Heléne Björklund (S)

5

2

Lars Püss (M)

6

3

Caroline Nordengrip (SD)

5

4

Lars Thomsson (C)

6

5

Laila Naraghi (S)

6

____

____

0.28

0.50

Kulturutskottets betänkande KrU2

Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025

1

Christer Nylander (L)

8

2

Lawen Redar (S)

10

3

Lotta Finstorp (M)

6

4

Angelika Bengtsson (SD)

10

5

Per Lodenius (C)

10

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

10

7

Roland Utbult (KD)

10

8

Anna Sibinska (MP)

10

9

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

10

10

Annicka Engblom (M)

10

11

Aron Emilsson (SD)

6

12

Viktor Wärnick (M)

6

____

____

1.46

2.36

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU4

Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

1

Marlene Burwick (S)

6

2

Louise Meijer (M)

6

3

Martin Kinnunen (SD)

6

4

Rickard Nordin (C)

6

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

6

Joar Forssell (L)

6

7

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.42

3.18

Näringsutskottets betänkande NU5

Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum

1

Mathias Tegnér (S)

4

2

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

4

3

Tobias Andersson (SD)

4

4

Per Schöldberg (C)

4

5

Lorena Delgado Varas (V)

4

____

____

0.20

3.38

Näringsutskottets betänkande NU6

Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

1

Mathias Tegnér (S)

6

2

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

4

3

Lorena Delgado Varas (V)

6

____

____

0.16

3.54

Näringsutskottets betänkande NU7

Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

1

Patrik Engström (S)

5

2

Lars Hjälmered (M)

6

3

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

4

Camilla Brodin (KD)

5

5

Rickard Nordin (C)

5

6

Birger Lahti (V)

6

7

Arman Teimouri (L)

5

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.46

4.40

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

____

____

0.00

4.40

Totalt anmäld tid 4 tim. 40 min.

––––––––––––––––––––––––––––