Onsdag den 23 mars 2016

Kammarens talarlista 2016-03-23 00:00:00

Onsdagen den 23 mars 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

29

Finansutskottets betänkande FiU30

Amorteringskrav

1

Fredrik Olovsson (S)

5

2

Maria Malmer Stenergard (M)

6

3

Håkan Svenneling (V)

6

____

____

0.17

0.17

30

Finansutskottets betänkande FiU40

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

1

Dennis Dioukarev (SD)

7

2

Ingela Nylund Watz (S)

5

____

____

0.12

0.29

31

Justitieutskottets betänkande JuU14

Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

____

____

0.00

0.29

32

Skatteutskottets utlåtande SkU27

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet – land-för-land-rapportering (DAC 4)

____

____

0.00

0.29

33

Skatteutskottets utlåtande SkU28

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion

____

____

0.00

0.29

34

Trafikutskottets betänkande TU12

Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

____

____

0.00

0.29

35

Näringsutskottets betänkande NU13

Exportstrategin

1

Hans Rothenberg (M)

8

2

Johan Nissinen (SD)

8

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Said Abdu (L)

8

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

Mattias Jonsson (S)

10

8

Annika Lillemets (MP)

8

9

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

10

10

Göran Pettersson (M)

4

____

____

1.20

1.49

36

Näringsutskottets betänkande NU12

Politik för hållbart företagande

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Josef Fransson (SD)

8

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Said Abdu (L)

8

5

Penilla Gunther (KD)

8

6

Anna-Caren Sätherberg (S)

8

7

Annika Lillemets (MP)

8

____

____

0.56

2.45

37

Trafikutskottets betänkande TU10

Yrkestrafik och taxi

1

Sten Bergheden (M)

10

2

Per Klarberg (SD)

6

3

Göran Lindell (C)

6

4

Emma Wallrup (V)

6

5

Lars Tysklind (L)

8

6

Robert Halef (KD)

6

7

Karin Svensson Smith (MP)

8

8

Leif Pettersson (S)

10

9

Edward Riedl (M)

5

10

Jimmy Ståhl (SD)

6

11

Johan Andersson (S)

5

12

Tony Wiklander (SD)

6

____

____

1.22

4.07

38

Civilutskottets betänkande CU14

Hyresrätt m.m.

1

Caroline Szyber (KD)

8

2

Lars Eriksson (S)

10

3

Mats Green (M)

10

4

Emma Hult (MP)

5

5

Ola Johansson (C)

10

6

Nooshi Dadgostar (V)

10

7

Robert Hannah (L)

8

8

Roger Hedlund (SD)

8

____

____

1.09

5.16

39

Konstitutionsutskottets utlåtande KU11

Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

1

Emanuel Öz (S)

8

2

Fredrik Eriksson (SD)

6

____

____

0.14

5.30

40

Konstitutionsutskottets betänkande KU12

Trossamfund

1

Lisbeth Sundén Andersson (M)

6

2

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

3

Mia Sydow Mölleby (V)

4

4

Mathias Sundin (L)

4

5

Tuve Skånberg (KD)

4

6

Emilia Töyrä (S)

6

7

Agneta Börjesson (MP)

4

____

____

0.32

6.02

41

Kulturutskottets betänkande KrU9

Kulturarvsfrågor

1

Cecilia Magnusson (M)

8

2

Aron Emilsson (SD)

8

3

Per Lodenius (C)

6

4

Rossana Dinamarca (V)

6

5

Bengt Eliasson (L)

6

6

Eva Wallin (KD)

6

7

Björn Wiechel (S)

6

8

Niclas Malmberg (MP)

8

9

Sara-Lena Bjälkö (SD)

6

____

____

1.00

7.02

42

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

Arbetsrätt

1

Katarina Brännström (M)

8

2

Sven-Olof Sällström (SD)

12

3

Fredrik Christensson (C)

8

4

Ali Esbati (V)

12

5

Fredrik Malm (L)

6

6

Désirée Pethrus (KD)

8

7

Helén Pettersson i Umeå (S)

10

____

____

1.04

8.06

Totalt anmäld tid 8 tim. 6 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.