Onsdag den 22 januari 2020

Kammarens talarlista 2020-01-22 00:00:00

Onsdagen den 22 januari 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

 

 

 

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

 

 

 

1

Karin Enström (M)

6

 

 

2

Hans Ekström (S)

6

 

 

3

Per Söderlund (SD)

6

 

 

4

Linda Modig (C)

6

 

 

5

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Tina Acketoft (L)

6

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

4

 

 

9

Ida Drougge (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

0.50

28

Konstitutionsutskottets betänkande KU11

 

 

 

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

 

 

1

Per-Arne Håkansson (S)

6

 

 

2

Lars Jilmstad (M)

6

 

 

3

Mikael Strandman (SD)

8

 

 

4

Linda Modig (C)

4

 

 

5

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Tina Acketoft (L)

6

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

1.36

29

Konstitutionsutskottets betänkande KU5

 

 

 

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 

 

 

1

Daniel Andersson (S)

6

 

 

2

Erik Ottoson (M)

6

 

 

3

Patrick Reslow (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.18

1.54

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

 

 

 

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna

 

 

 

1

Karin Enström (M)

6

 

 

2

Per-Arne Håkansson (S)

6

 

 

3

Fredrik Lindahl (SD)

3

 

 

4

Linda Modig (C)

4

 

 

5

Camilla Hansén (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.23

2.17

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU7

 

 

 

Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.17

32

Justitieutskottets betänkande JuU13

 

 

 

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

 

 

 

1

Joakim Sandell (S)

6

 

 

2

Mikael Damsgaard (M)

6

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

7

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

8

Johan Pehrson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

3.05

33

Justitieutskottets betänkande JuU12

 

 

 

Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

 

 

 

1

Joakim Sandell (S)

6

 

 

2

Ellen Juntti (M)

6

 

 

3

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

4

Bo Broman (SD)

6

 

 

5

Johan Hedin (C)

6

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

7

Johan Pehrson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

3.47

34

Utrikesutskottets betänkande UU6

 

 

 

Sveriges feministiska utrikespolitik

 

 

 

1

Margareta Cederfelt (M)

8

 

 

2

Sara Gille (SD)

8

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

4

Yasmine Posio (V)

8

 

 

5

Lars Adaktusson (KD)

8

 

 

6

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

9

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.12

4.59

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 59 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.