Onsdag den 21 oktober 2020

Kammarens talarlista 2020-10-21 00:00:00

Onsdagen den 21 oktober 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU3

 

 

 

En moderniserad radio- och tv-lag

 

 

 

1

Aron Emilsson (SD)

6

 

 

2

Christer Nylander (L)

8

 

 

3

Ida Karkiainen (S)

6

 

 

4

Erik Ottoson (M)

4

 

 

5

Mia Sydow Mölleby (V)

4

 

 

6

Camilla Hansén (MP)

4

 

 

7

Mikael Strandman (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.38

0.38

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

 

 

 

Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.38

17

Finansutskottets betänkande FiU9

 

 

 

Riksrevisorns årliga rapport 2020

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.38

18

Finansutskottets betänkande FiU12

 

 

 

Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondens placeringsregler med anledning av covid-19

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.38

19

Finansutskottets betänkande FiU29

 

 

 

Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.38

20

Finansutskottets betänkande FiU31

 

 

 

Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.38

21

Försvarsutskottets betänkande FöU3

 

 

 

En effektivare kommunal räddningstjänst

 

 

 

1

Alexandra Anstrell (M)

8

 

 

2

Caroline Nordengrip (SD)

4

 

 

3

Linda Modig (C)

8

 

 

4

Hanna Gunnarsson (V)

8

 

 

5

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Kalle Olsson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.44

1.22

22

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

 

 

 

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

 

 

 

1

Mats Green (M)

5

 

 

2

Ebba Hermansson (SD)

2

 

 

3

Sofia Damm (KD)

5

 

 

4

Serkan Köse (S)

8

 

 

5

Martin Ådahl (C)

6

 

 

6

Ali Esbati (V)

5

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

8

Alireza Akhondi (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.43

2.05

23

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

 

 

 

ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

 

 

 

1

Johan Andersson (S)

5

 

 

2

Ciczie Weidby (V)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

2.15

24

Näringsutskottets utlåtande NU8

 

 

 

Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden

 

 

 

1

Tobias Andersson (SD)

4

 

 

2

Lorena Delgado Varas (V)

4

 

 

3

Mathias Tegnér (S)

8

 

 

4

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.22

2.37

25

Skatteutskottets betänkande SkU4

 

 

 

Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.37

26

Skatteutskottets betänkande SkU2

 

 

 

Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget

 

 

 

1

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

2

Anna Vikström (S)

6

 

 

3

Boriana Åberg (M)

8

 

 

4

Tony Haddou (V)

8

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

6

Joar Forssell (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.40

3.17

27

Skatteutskottets betänkande SkU6

 

 

 

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

 

 

 

1

Fredrik Schulte (M)

8

 

 

2

Eric Westroth (SD)

8

 

 

3

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

5

Tony Haddou (V)

8

 

 

6

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

4.09

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 9 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.