Onsdag den 21 oktober 2015

Kammarens talarlista 2015-10-21 00:00:00

Onsdagen den 21 oktober 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Finansutskottets betänkande FiU9

Riksrevisorernas årliga rapport 2015

____

____

0.00

0.00

9

Näringsutskottets betänkande NU6

Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Birger Lahti (V)

6

5

Bengt Eliasson (FP)

4

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

Åsa Westlund (S)

8

8

Lise Nordin (MP)

8

____

____

0.58

0.58

10

Skatteutskottets betänkande SkU2

Informationsutbytesavtal med Niue

____

____

0.00

0.58

11

Skatteutskottets betänkande SkU3

Informationsutbytesavtal med Brunei

____

____

0.00

0.58

12

Skatteutskottets betänkande SkU5

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

____

____

0.00

0.58

13

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning

____

____

0.00

0.58

14

Kulturutskottets betänkande KrU2

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

____

____

0.00

0.58

15

Trafikutskottets betänkande TU2

Ändring i lagen om flygplatsavgifter

1

Tony Wiklander (SD)

6

2

Rikard Larsson (S)

5

3

Edward Riedl (M)

5

4

Emma Wallrup (V)

5

____

____

0.21

1.19

Totalt anmäld tid 1 tim. 19 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.